Voorwaarden en Condities

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") voor uw gebruik van diensten of functies op AsIAmNaturally.com, eigendom van en gecontroleerd door Salon Commodities, Ltd. (de "Site"). Het kan zijn dat u toegang heeft tot onze Site vanaf een computer of mobiele telefoon, PDA of PDA-applicaties. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze Site en uw gedrag, ongeacht de wijze van toegang. Het is mogelijk dat u gebruik maakt van onze interactieve diensten ("Interactieve Diensten"), zoals "Tips van Vreugde" en "Vraag het de Wetenschappers", en deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van die Interactieve Diensten.


We willen ook graag met u communiceren op Sites van Derden waar we inhoud kunnen plaatsen of uw feedback kunnen vragen, zoals.FaceBook, Twitter, blogs en YouTube.com ("Sites van Derden"). Onze Gebruiksvoorwaarden en andere delen van onze Site bieden richtlijnen ("Richtlijnen") en regels en voorschriften ("Regels") in verband met onze Interactieve Diensten, inclusief diensten waarbij Sites van Derden betrokken zijn, maar Salon Commodities, Ltd. heeft geen zeggenschap over die Sites van Derden, en deze Gebruiksvoorwaarden, onze Richtlijnen en onze Regels zijn niet van toepassing op bedrijven die Salon Commodities, Ltd. niet bezit of controleert, of op de acties van mensen die Salon Commodities, Ltd. niet in dienst heeft of beheert. U dient altijd de gebruiksvoorwaarden te controleren die op Sites van Derden zijn geplaatst.

 

Door de Site te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid (beschikbaar op www.AsIAmNaturally.coml), ongeacht of u ze al dan niet hebt gelezen. Indien u niet akkoord gaat met één van deze, dient u onze Site niet te gebruiken.

 

Salon Commodities behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, Richtlijnen en Regels van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. Als Salon Commodities, Ltd. besluit deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zal Salon Commodities, Ltd. een nieuwe versie op de Site plaatsen en de hieronder vermelde datum bijwerken. Alle veranderingen of modificaties van deze Gebruiksvoorwaarden, Richtlijnen of Regels zullen van kracht worden bij het plaatsen van de revisies. Als u de Site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of aanpassingen, betekent dit dat u deze wijzigingen of aanpassingen aanvaardt en als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen of aanpassingen, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk staken. Om deze reden dient u deze Gebruiksvoorwaarden, onze Richtlijnen en Regels en enig ander toepasselijk beleid, inclusief de datums ervan, regelmatig door te nemen om inzicht te krijgen in de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site.

  

Copyright

Alle vormgeving, tekst, graphics, logo's, knop iconen, afbeeldingen, audio en video clips, de selectie en rangschikking daarvan, en alle software op de Site zijn Copyright © 2010 Salon Commodities, Ltd.USA, Inc., ALL RIGHTS RESERVED. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, ordening en assemblage) van alle inhoud op de Site is het exclusieve eigendom van Salon Commodities, Ltd. en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrecht wetgeving. Alle software die gebruikt wordt op de Site is eigendom van Salon Commodities, Ltd. of haar software leveranciers en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrecht wetten. Toestemming wordt verleend om delen van de Site elektronisch te kopiëren en af te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij AsIAmNaturally.com, gebruik te maken van de Interactieve Diensten of de Site te gebruiken als een bron om te winkelen. Elk ander gebruik van materialen op de Site - inclusief reproductie voor andere dan de hierboven toegestane doeleinden, wijziging, distributie, herpublicatie, transmissie, weergave of voorstelling - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salon Commodities, Ltd. is ten strengste verboden.

 

Handelsmerken

AsIAmNaturally.com en alle pagina kopteksten, aangepaste graphics, verpakkingsontwerp, illustraties, animaties en knop iconen zijn dienstmerken, handelsmerken, ontwerp merken, en/of trade dress van As I Am en Salon Commodities, Ltd. en mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst die niet wordt aangeboden door Salon Commodities, Ltd. op een manier die verwarring kan veroorzaken onder klanten, of op een manier die As I Am in diskrediet brengt of kleineert. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin worden genoemd zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

 

Product Informatie

De producten die worden weergegeven op de Site kunnen alleen worden besteld en geleverd binnen de VS en Canada. As I Am-producten die op de Site worden getoond, kunnen verkrijgbaar zijn in geselecteerde detailhandelszaken in de VS en bepaalde buitenlandse markten. Alle prijzen op de Site zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars en zijn alleen geldig en effectief in de Verenigde Staten.

 

Al het materiaal en alle informatie gepresenteerd door Salon Commodities, Ltd. is uitsluitend bedoeld voor gebruik voor persoonlijke educatieve of informatieve doeleinden. De uitspraken over producten zijn niet geëvalueerd door de U.S. Food and Drug Administration en de gerapporteerde resultaten, indien aanwezig, treden mogelijk niet op bij alle individuen. De verklaringen en producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van een aandoening of ziekte. Alle producten dienen strikt volgens hun instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen te worden gebruikt. U dient altijd de ingrediënten van producten te controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Het gebruik van de Site is niet bedoeld om te dienen als vervanging voor professioneel medisch advies: Deze Site is uitsluitend een online winkel voor gespecialiseerde haarverzorgingsproducten. Raadpleeg uw eigen arts of gezondheidsdeskundige over het gebruik van goederen, producten of informatie die u van de Site ontvangt voordat u deze gebruikt of erop vertrouwt. Uw arts of zorgverlener dient alle medische vragen, zorgen en beslissingen met betrekking tot de mogelijke behandeling van een medische aandoening te behandelen. Salon Commodities, Ltd. geeft geen antwoorden op medisch gerelateerde vragen en deze Site vervangt geen medische professional of medische bron. Salon Commodities, Ltd. vertegenwoordigt zichzelf niet als een arts noch wordt dit geïmpliceerd. ALS U MEDISCHE HULP NODIG HEEFT, BEL DAN ONMIDDELLIJK 911 OF UW ARTS.

 

De producten die beschikbaar zijn op de Site en de Interactieve Diensten, inclusief eventuele monsters die Salon Commodities, Ltd. aan u kan verstrekken, zijn alleen voor uw persoonlijk gebruik. U mag de producten die u koopt of anderszins ontvangt van Salon Commodities, Ltd. niet verkopen of doorverkopen. Salon Commodities, Ltd. behoudt zich het recht voor, met of zonder kennisgeving, een bestelling te annuleren of de hoeveelheid van een bestelling te verminderen of producten te leveren aan u die kan resulteren in een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals bepaald door Salon Commodities, Ltd. naar eigen goeddunken.

 

Kleur Informatie

Hoewel Salon Commodities, Ltd. heeft getracht de kleuren van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven; de werkelijke kleuren die u ziet hangen af van uw monitor en zijn mogelijk niet nauwkeurig.

 

Verantwoordelijkheid voor uw inhoud

U bent als enige verantwoordelijk voor alle content die u uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins verzendt via of naar de Site, via onze Interactieve Diensten of anderszins, met inbegrip van de indiening van productbeoordelingen en recensies en alle andere gegevens, profielinformatie, documenten, tekst, software, applicaties, muziek, geluid, foto's, grafische voorstellingen, video, berichten, beoordelingen, forumpostings, opmerkingen, vragen, antwoorden of ander materiaal (gezamenlijk "Content" genoemd). Wij zullen geen Inhoud van u aanvaarden, tenzij u een geregistreerd gebruiker van de Site bent.  

 

Uw gebruik van inhoud op de site en beperking van aansprakelijkheid

Salon Commodities, Ltd. biedt de Site en de Interactieve Diensten en alle andere applicaties en diensten op de Site alleen aan als een forum. Salon Commodities, Ltd. is niet aansprakelijk voor verklaringen, voorstellingen, of Content verstrekt door haar gebruikers in een openbaar forum op de Site of Sites van Derden, inclusief maar niet beperkt tot via de Interactieve Diensten. Alle Content, indien weergegeven, wordt uitsluitend weergegeven voor amusements- en informatieve doeleinden. Meer in het algemeen, Content geplaatst via of op de Site of Sites van Derden, inclusief via de Interactieve Diensten, wordt niet gecontroleerd door Salon Commodities, Ltd.. Salon Commodities, Ltd. kan de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content niet garanderen. U begrijpt dat door gebruik te maken van de Interactieve Diensten, u blootgesteld kunt worden aan Content die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk kan zijn en dat Salon Commodities, Ltd. niet aansprakelijk is voor dergelijke Content en dat het risico van schade of nadeel als gevolg van het voorgaande geheel bij u berust. In geen geval zal Salon Commodities, Ltd. op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige Content, inclusief, maar niet beperkt tot, voor (i) eventuele fouten of omissies in enige Content; of (ii) enig verlies of schade (inclusief, zonder beperking, persoonlijk letsel of eigendomsschade) van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige Content geplaatst, gemaild of anderszins verzonden via of naar de Site of via de Interactieve Diensten.

 

U hebt alleen toegang tot de inhoud en alle andere inhoud op de site zoals toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en u stemt ermee in de inhoud niet te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden, tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien.

U stemt ermee in de veiligheidsgerelateerde functies van de Site of functies die het gebruik van enige Content voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Site of de daarop aanwezige Content afdwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren. U mag de Site, of servers of netwerken die verbonden zijn met de Site, niet verstoren of ongehoorzaam zijn aan eisen, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn met de Site, inclusief door het gebruik van een apparaat, software of routine om robot exclusion headers te omzeilen. Salon Commodities, Ltd. behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Content. Wanneer u de Interactieve Diensten gebruikt, mag u de normale dialoogstroom niet verstoren, een scherm niet sneller laten "scrollen" dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins handelen op een wijze die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real time uitwisselingen.

 

 Uw inhoud inzendingen 

Door het inzenden van Inhoud aan Salon Commodities, Ltd., verklaart en garandeert u dat:

 

 • U begrijpt dat u deelneemt aan een openbaar forum en dat uw Content beschikbaar zal zijn voor alle andere gebruikers van de Site, de Interactieve Diensten en mogelijk Sites van Derden.
 • U bent de enige auteur en eigenaar van het intellectuele eigendom en andere rechten daarop (of hebt de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om Salon Commodities, Ltd. te gebruiken en te machtigen om alle intellectuele eigendom en andere rechten daarop te gebruiken om opname en gebruik van de Content mogelijk te maken op de wijze zoals beoogd door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden).
 • U hebt vrijwillig afstand gedaan van alle "morele rechten" die u op dergelijke Inhoud zou kunnen hebben en u eist niet dat enige persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt in verband met de Inhoud die u indient, of enige afgeleide werken daarvan of upgrades of updates daarvan.
 • Alle Inhoud die u plaatst is accuraat.
 • u ten minste 13 jaar oud bent en, indien u minderjarig bent, dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt gekregen om de Site te gebruiken en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden; en dat het gebruik van de door u geleverde Inhoud geen inbreuk vormt op deze Gebruiksvoorwaarden en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit.

 

U verklaart en garandeert ook dat alle Inhoud die u indient:

 

 • niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend is.
 • Schaadt minderjarigen niet.
 • geen inbreuk maakt op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een persoon of entiteit.
 • geen verplichtingen schendt die u mogelijk hebt met betrekking tot dergelijke Inhoud onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals, maar niet beperkt tot, voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u te weten bent gekomen of onthuld als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten).
 • niet in strijd is met enige wet, statuut, verordening of verordening (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die welke betrekking hebben op exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse reclame).
 • niet onwettig, schadelijk, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend, kwetsend, onrechtmatig, bedreigend of intimiderend is of redelijkerwijs niet geacht zou kunnen worden te zijn voor een individu, partnerschap of bedrijf.
 • niet wordt ingediend voor compensatie of andere tegenprestatie van een derde partij; " geen informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers.
 • Voldoet in alle opzichten aan deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en alle Richtlijnen en Regels.
 • Geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van aansporing is.
 • Bevat geen computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden.

Salon Commodities, Ltd. onderschrijft geen Content of enige daarin geuite mening, aanbeveling of advies, en Salon Commodities, Ltd. wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Content af.

Indien uw Content ideeën, suggesties, documenten of voorstellen aan Salon Commodities, Ltd. via de Interactieve Diensten omvat, (a) is dergelijke Content niet vertrouwelijk of eigendom en heeft Salon Commodities, Ltd. geen verplichting tot vertrouwelijkheid, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking daartoe; (b) kan Salon Commodities, Ltd. iets vergelijkbaars met die Content al in overweging of ontwikkeling heeft; en (c) u geen recht heeft op compensatie, betaling of vergoeding van welke aard dan ook voor dergelijke Content van Salon Commodities, Ltd. onder geen enkele omstandigheid tenzij u anderszins door Salon Commodities, Ltd. schriftelijk op de hoogte bent gesteld.

Voor alle Content die u indient, verleent u Salon Commodities, Ltd. een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht en licentie om deze Content te gebruiken, te reproduceren, te communiceren, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, te bewerken, aan te passen, te publiceren, te vertalen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te gebruiken, er afgeleide werken van te maken en/of deze Content te verkopen en/of te distribueren en/of op te nemen in enige vorm, medium of technologie nu of in de toekomst bekend, waar ook ter wereld, zonder vergoeding aan u. Deze licentie blijft van kracht na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site

  

Richtsnoeren voor interactieve diensten

Wij nodigen uw vragen, opmerkingen, meningen en feedback uit. Wij zullen verschillende interactieve Vraag & Antwoord diensten aanbieden, inclusief "Tips van Vreugde" en "Vraag het de Wetenschappers". Alle ingediende vragen en opmerkingen worden gelezen door onze moderators en zijn onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het stellen van een vraag op de interactieve Vraag & Antwoord diensten die betrekking heeft op uw gebruik en ervaring met een bepaald product, gelieve de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Concentreer u op het specifieke product en uw individuele ervaring met het gebruik ervan.
 • Geef alle relevante details over uw haar en hoe u het product hebt gebruikt.

U mag onze Interactieve Diensten niet gebruiken om u voor te doen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een functionaris, forumleider, gids of gastheer van Salon Commodities, Ltd., of om uw connectie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen. U mag de Interactieve Diensten niet gebruiken om persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

Zoals hierboven vermeld, behoudt Salon Commodities, Ltd. zich het recht voor om het plaatsen van een vraag of commentaar om welke reden dan ook te weigeren. Uw inzending zal worden uitgesloten indien deze in strijd is met de Richtlijnen of de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden betreffende het indienen van Inhoud in het algemeen.

 

Inhoud van derden en sites van derden

Salon Commodities, Ltd. kan content van derden ("Content van Derden") of links naar Sites van Derden aanbieden als een service aan hen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Salon Commodities, Ltd. bewaakt, keurt of heeft geen controle over Content van Derden of de Sites van Derden en de opname van links naar Content van Derden of Sites van Derden impliceert geen associatie of relatie tussen Salon Commodities, Ltd. en deze derde partij. Salon Commodities, Ltd. garandeert, onderschrijft of keurt de nauwkeurigheid of volledigheid van enige Content van Derden of Sites van Derden niet goed. Salon Commodities, Ltd. is niet verantwoordelijk voor het bijwerken of herzien van Content van Derden of Sites van Derden. U gebruikt Content van Derden en Sites van Derden op eigen risico. Content van Derden, inclusief opmerkingen van gebruikers van Derden die via de Interactieve Diensten aan Salon Commodities, Ltd. zijn verstrekt, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Salon Commodities, Ltd.

 

Mobiele Diensten

Als u toegang krijgt tot de Site via uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld via een PDA-toepassing), brengen wij momenteel geen kosten in rekening voor deze toegang. Houd er rekening mee dat de normale tarieven en kosten van uw provider, zoals sms-kosten of datakosten, nog steeds van toepassing zijn.

  

Wijziging van de inhoud

De Content die u indient is niet vertrouwelijk en mag naar eigen goeddunken van Salon Commodities, Ltd. worden gebruikt. Salon Commodities, Ltd. mag de Content wel of niet vooraf screenen. Echter, Salon Commodities, Ltd. en de door haar aangewezen personen hebben het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Content op de Site voor te screenen, te wijzigen, in te korten of te verwijderen. In het bijzonder hebben Salon Commodities, Ltd. en de door haar aangewezen personen het recht om Content te verwijderen waarvan Salon Commodities, Ltd. van mening is, naar eigen goeddunken, dat het in strijd is met de Richtlijnen, of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins verwerpelijk is. Salon Commodities, Ltd. garandeert niet dat u via Salon Commodities, Ltd. enig verhaal zult hebben om door u ingezonden Content te bewerken of te verwijderen. Salon Commodities, Ltd. behoudt zich het recht voor om door u ingediende Content op te nemen in een account die u nu of in de toekomst heeft als geregistreerd gebruiker van de Site. Beoordelingen, schriftelijke opmerkingen, vragen en antwoorden worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. Echter, Salon Commodities, Ltd. behoudt zich het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te plaatsen. U erkent dat u, en niet Salon Commodities, Ltd., verantwoordelijk bent voor de inhoud van de Content die u indient. Geen van de Content die u indient zal onderworpen zijn aan enige verplichting van vertrouwen van de kant van Salon Commodities, Ltd., haar agenten, dochterondernemingen, affiliates, partners of derde-partij service providers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers.

  

Voorbehoud van rechten

Salon Commodities, Ltd. behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van de Interactieve Diensten en de Site te beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Interactieve Diensten en de Site te blokkeren of te verhinderen. Salon Commodities, Ltd. kan uw account informatie en Content inzien, bewaren en openbaar maken indien daartoe verplicht door de wet of in goed vertrouwen dat een dergelijke inzage, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een juridisch proces; (ii) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (iii) te reageren op claims dat enige Content de rechten van derden schendt, (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice, of (v) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Salon Commodities, Ltd. (en haar werknemers), haar gebruikers en het publiek.

 

Disclaimer

Salon Commodities, Ltd. verstrekt de site, de inhoud daarvan en de INTERACTIEVE DIENSTEN OP "AS-IS"-basis en doet geen enkele toezegging of garantie, EXPLICIET of IMPLICIET, met betrekking tot de werking van de site of de INTERACTIEVE DIENSTEN, de informatie, inhoud, materialen of producten die op de site of als onderdeel van de INTERACTIEVE DIENSTEN zijn opgenomen. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, doet Salon Commodities, Ltd. ALLE DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN BIJVOORBEELD GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN AANVULLING, Salon Commodities, Ltd. NIET VERKLAREN OF GARANDEREN DAT DE INFORMATIE TOEGANKELIJK VIA DE SITE OF DE INTERACTIEVE DIENSTEN JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. Informatie over prijzen en beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Salon Commodities, Ltd. ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INTERACTIEVE DIENSTEN. DIT IS EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN.

  

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Salon Commodities, Ltd. (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe dienstverleners) te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, verplichtingen en schade, bekend en van welke aard dan ook. (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en derde-partij dienstverleners), van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, verplichtingen en schade van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit (a) uw gebruik van en toegang tot de Site en de Interactieve Diensten; (b) uw schending van enige voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden; (c) een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet met betrekking tot Inhoud; (d) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij (inclusief, zonder beperking, enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht); of (e) enige claim dat enige Inhoud die u hebt ingediend schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site en de interactieve diensten bestaan.

 

Toepasselijk recht

De Site en Interactieve Diensten zijn gecreëerd en worden beheerd door Salon Commodities, Ltd. in de staat Illinois, U.S.A. Als zodanig zullen de wetten van de staat Illinois van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden, zonder effect te geven aan enige principes van conflicterende wetten. Salon Commodities, Ltd. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar website en deze gebruiksvoorwaarden.

 

Ons adres

Zoals ik ben
Salon Commodities, Ltd. 
1999 N. 15th Avenue
Melrose Park, IL 60160
708-273-0070

 

Fraudebeschermingsprogramma

Als onderdeel van onze orderverwerkingsprocedures, screenen wij alle ontvangen orders op fraude of andere vormen van ongeoorloofde of illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor te weigeren een bestelling te verwerken wegens verdenking van fraude of ongeoorloofde of illegale activiteiten. In dat geval kunnen wij uw bestelling weigeren of kan onze klantendienst u opbellen op het door u opgegeven telefoonnummer (of uw e-mailadres gebruiken) om uw bestelling te bevestigen. Wij behouden ons ook het recht voor om accounts te annuleren of te weigeren naar bepaalde adressen te verzenden wegens verdenking van fraude of ongeoorloofde of illegale activiteiten. Wij nemen deze maatregelen om zowel onze klanten als onszelf te beschermen tegen fraude of andere ongeoorloofde of illegale activiteiten.

  

Algemeen

Elke claim of geschil tussen u en Salon Commodities, Ltd. die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de Site of de Interactieve Diensten zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Cook County, Illinois. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het niet doen gelden door Salon Commodities, Ltd van enig recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling inhouden. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, KOMEN U EN SALON COMMODITIES, LTD. OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE EN DE INTERACTIEVE DIENSTEN MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN. ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE REDEN VOOR ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.