Duurzaamheidsverslag

Ons doel is om in 2030 Netto Nul te zijn

2021:

Per 31/12/2011 heeft As I Am 201 ton CO₂gecompenseerd .

2022 en verder:

Wij voeren een levenscyclusanalyse uit van onze verpakkingen en grondstoffen en onderzoeken nieuwe manieren om ons plasticverbruik te verminderen, het hergebruik te verbeteren en uiteindelijk een koolstofuitstoot van nul te bereiken.